Workshops

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. “Zastosowanie symulacji w ANSYS Workbench do wstępnej oceny stentów samorozprężnych”, które poprowadzi przedstawiciel firmy MESCO. Szkolenie potrwa około 2 godzin, dedykowane jest głównie dla studentów i doktorantów. Chęć udziału w szkoleniu należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym na konferencję. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń (wstępnie planowane są dwie 15-osobowe grupy).