Poprzednie Majówki

 

XIII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”

im. prof. Dagmary Tejszerskiej 

paper_document-512

Sprawozdanie z MMB 2016

 

 

XII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”

im. prof. Dagmary Tejszerskiej 

paper_document-512

Sprawozdanie z MMB 2015

 

 

XI Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”

im. prof. Dagmary Tejszerskiej została dofinansowana ze środków

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

paper_document-512

Sprawozdanie z MMB 2014