Patronat Honorowy

null

Patronat honorowy nad XIV Konferencją Naukową „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej obejmują także:
rektor-prof-arkadiusz-mezyk
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
JM Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
JM Rektor Akademii
Wychowania Fizycznego Katowice
prof. dr hab. Adam Zając