Kontakt

.

.

.

.

.

dr inż. Bożena Gzik-Zroska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – tel. +48 (32) 277 74 37,
adres e-mail: bozena.gzik-zroska@polsl.pl

.

dr inż. Edyta Kawlewska – Sekretarz Konferencji – tel. +48 (32) 277 74 37,
adres e-mail: edyta.kawlewska@polsl.pl

.

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak – faktury – tel. +48 (32) 277 74 36,
adres e-mail: katarzyna.jochymczyk-wozniak@polsl.pl

.

dr inż. Piotr Wodarski – streszczenia – tel. +48 (32) 277 74 38,
adres e-mail: piotr.wodarski@polsl.pl

.

Adres e-mail: konferencja.mmb@gmail.com