Kontakt

.

.

 

.

.

.

 

dr inż. Bożena Gzik-Zroska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – tel. +48 (32) 277 74 37,
adres e-mail: bozena.gzik-zroska@polsl.pl

.

dr inż. Katarzyna Nowakowska – Sekretarz Konferencji – tel. +48 (32) 277 74 70,
adres e-mail: katarzyna.nowakowska@polsl.pl

..

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak – faktury – tel. +48 (32) 277 74 36,
adres e-mail: katarzyna.jochymczyk-wozniak@polsl.pl

..

Adres e-mail: konferencja.mmb@gmail.com