Instrukcje dla Autorów

Jednostronicowe streszczenia, przygotowane zgodnie ze wzorem, należy przesłać za pomocą formularza.

W nazwie wysyłanego pliku, należy wpisać nazwiska autorów referatu. Przykład: Kowalski_Nowak.docx

Streszczenia artykułów zaakceptowanych przez Komitet Naukowy, zostaną opublikowane
w materiałach konferencyjnych wydanych w wersji elektronicznej.

Po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy nadesłanego streszczenia, istnieje możliwość przesłania pełnej wersji artykułu, zgodnej ze wzorem do czasopisma
„Aktualne Problemy Biomechaniki „ na adres apb@biomechanik.pl