Informacje/Informations

Szczegóły dotyczące konferencji/Details of conference

Organizatorzy/Organizers

Skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego/Scientific and Organizing committee

Galeria/Gallery

Galeria zdjęć z poprzednich edycji/Photo galleries from previous conferences

Aktualne Problemy Biomechaniki

Artykuły zostały opracowane z tekstów nadesłanych przez Autorów/Articles from the texts submitted by the authors

Serdecznie zapraszamy na 14. Majówkę Młodych Biomechaników / WELCOME To THE 14TH Majówka młodych biomechaników Conference

Konferencja organizowana jest dla naukowców, doktorantów oraz studentów specjalności związanych z inżynierią biomedyczną, a w szczególności z biomechaniką. Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice oraz Polskie Towarzystwo Biomechaniki. Patronat Naukowy nad Konferencją sprawują: - Katedra Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, - Katedra Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - Katedra i Klinika Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu / The conference is organized for researchers, graduate students and students related with biomedical engineering, particularly with biomechanics. The organizers of the Conference are: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Department in Gliwice and the Polish Society of Biomechanics. Patronage of the Scientific Conference held by: - ​​Department of Biomechatronics Faculty of Biomedical Engineering, Silesian University of Technology - Department of Human motor skills Academy of Physical Education in Katowice - Department of Orthopedics Silesian Medical University in Sosnowiec