Special Sessions

.

.

 

.

.

 1. BIOMECHANICAL SAFETY ASPECTS OF SOLDIERS IN MISSIONS
 2. Chairmans:

  • Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
  • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK, prof. zw. w Pol. Śl. – Rektor Politechniki Śląskiej
  • Gen. dywizji prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna
  • Dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT – Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
  • Prof. dr hab. inż. Marek GZIK – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 3. INNOVATIONS IN SURGICAL TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH CRANIOFACIAL ANOMALIES
 4. The patron of this session is Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki:

  Chairmans:

  • Prof. Jay Jayamohan – Kierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej w John Radcliffe Hospital w Oxfordzie. Członek Oxfordzkiego Zespołu Czaszkowo-Twarzowego.
  • Dr hab. n. med. Dawid LARYSZ, prof. COI – Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki

 5. INNOVATION SOLUTIONS IN CARDIOLOGY
 6. The patron of this session is Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  Chairmans:

  • Prof. dr hab. n. med Krystian Wita – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca
  • Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior – Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca
  • Dr n. med. Piotr Pączek – Kierownik Oddziału Kardiologii Ogólnej/Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary
  • prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman – American Heart of Poland