Informacje

IB_AHP

IiBE’2019

„Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2019” (www.iibe.pl)
9-10.10.2019 r.

Miejsce konferencji:
Hotel Diament
ul. 3-go Maja 122a
41-800 Zabrze

Tematyka konferencji:


 • Analiza obrazów biomedycznych

 • Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

 • Bioinformatyka

 • Komputerowe wspomaganie terapii medycznej

 • Telemedycyna

 • Biomechanika

 • Biomechatronika

 • Inżynieria rehabilitacji • Fizykodiagnostyka i fizjoterapia

 • Inżynieria biomateriałów

 • Inżynieria powierzchni biomateriałów

 • Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej

 • Materiały i techniki w protetyce stomatologicznej

 • Inżynieria tkankowa

 • Materiały biomorficzne

Obowiązujące języki:

 • polski
 • angielski

Terminy:

 • termin rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji (www.iibe.pl):
 • dla osób zgłaszających artykuł – 22.05.2019 7.06.2019
 • dla osób nie zgłaszających artykułu – 24.09.2019
 • termin nadsyłania 8 stronicowych prac w języku angielskim (instrukcja dla Autorów – www.iibe.pl) – 24.05.2019 7.06.2019
 • termin akceptacji nadesłanych prac – 28.06.2019 12.07.2019
 • termin dokonywania opłat:
 • dla osób zgłaszających artykuł – 12.07.2019 26.07.2019
 • dla osób nie zgłaszających artykułu – 27.09.2019

Koszt uczestnictwa:

 • opłata konferencyjna od osoby zgłaszającej artykuł – 1 000 zł
 • opłata konferencyjna od osoby nie zgłaszającej artykułu – 650 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Politechniki Śląskiej:
ING Bank Śląski SA Oddział Gliwice 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy wpisać: Innovations in Biomedical Engineering – nazwisko i imię Uczestnika konferencji

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • zakwalifikowane prace zostaną opublikowane w wydawnictwie Springer,
 • wyżywienie: lunch, przerwa kawowa, uroczysta kolacja.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania