Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Marcin Kaczmarek

Sekretarz:
Wojciech Kajzer

Członkowie:

Magdalena Antonowicz
Dominika Baron – American Heart of Poland SA
Miłosz Chrzan
Stanisław Franiel
Marta Galińska
Kamil Joszko
Anita Kajzer
Przemysław Kurtyka
Daniel Ledwoń
Patrycja Romaniszyn
Agata Sambok-Kiełbowicz
Marta Sobkowiak
Szymon Sieciński
Sławomir Suchoń
Marcin Szczyrba – American Heart of Poland SA
Agata Wijata