Konkurs 2017

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w konkursie „INNOWATOR INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ”, którego organizatorami są Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Yoshi Private Investement SA. Jego celem jest pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez zgłaszanie pomysłów o dużym potencjale komercyjnym wykorzystujących nowoczesne technologie, kreujące nowe produkty i tworzące nowe miejsca pracy w obszarze technologii medycznych. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017r. do 20 października 2017 r. w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017 r. do dnia 8 września 2017r. Zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są dostarczyć formularz zgłoszeniowy, Skrócony Biznes Plan (SBP) oraz prezentację multimedialną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017r. do godziny 15.00. Zgłoszone aplikacje będą przedmiotem wstępnej oceny Jury. Wykaz osób/zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej konferencji „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl) do dnia 22 września 2017r.
  • Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 19-20 października 2017r. w trakcie konferencji „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017”. Finaliści, w trakcie specjalnej sesji konkursowej zaprezentują swoje SBP wraz z prezentacją multimedialną, które będą przedmiotem oceny Jury. Ostateczne wyniki konkursu i przyznanie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia konferencji w dniu 20 października 2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu zamieszczone zostały w Regulaminie.
Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować na adres: konkurs@iibe.pl


Marek Gzik
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
Przewodniczący Komitetu Naukowego