Komitet Organizacyjny 2017

Przewodniczący:
Marcin Kaczmarek

Sekretarz:
Wojciech Kajzer

Członkowie:
Magdalena Antonowicz
Marcin Basiaga
Zbigniew Budzianowski
Miłosz Chrzan
Bartosz Chyćko
Stanisław Franiel
Marta Galińska
Magdalena Grygiel-Pradelok
Agnieszka Hyla
Kamil Joszko
Anita Kajzer
Marta Kiel-Jamrozik
Przemysław Kurtyka
Agata Sambok-Kiełbowicz
Marta Sobkowiak
Szymon Sieciński
Sławomir Suchoń
Witold Walke
Agata Wijata
Anna Ziębowicz