Informacje 2017

Tematyka konferencji:

 • Analiza obrazów biomedycznych
 • Przetwarzanie sygnałów biomedycznych
 • Bioinformatyka
 • Komputerowe wspomaganie terapii medycznej
 • Analiza tekstu
 • Telemedycyna
 • Biomechanika
 • Biomechatronika
 • Roboty w medycynie
 • Inżynieria rehabilitacji
 • Fizykodiagnostyka i fizjoterapia
 • Inżynieria biomateriałów
 • Inżynieria powierzchni biomateriałów
 • Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej
 • Materiały i techniki w protetyce stomatologicznej
 • Inżynieria tkankowa
 • Materiały biomorficzne

Obowiązujące języki:

 • polski,
 • angielski

Terminy:

 • termin rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji – 28.04.2017 r. 24.05.2017 r.
 • termin nadsyłania prac w języku angielskim (8 stronicowe) przygotowanych zgodnie z instrukcją dla autorów – 12.05.2016 r. 26.05.2017 r.
 • termin akceptacji nadesłanych prac – 9.06.2017 r. 30.06.2017 r.
 • termin dokonywania opłat – 23.06.2017 r. 12.07.2017 r.
 • termin konferencji „Innovations in Biomedical Engineering-IiBE’2017” – 19-20.10.2017 r.

Koszt uczestnictwa:

 • opłata konferencyjna od osoby zgłaszającej artykuł – 1 000 zł
 • opłata konferencyjna od osoby nie zgłaszającej artykułu – 650 zł

Opłatę należy wpłacić na konto:

Politechnika Śląska

ING Bank Śląski SA Oddział Gliwice 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy wpisać: Innovations in Biomedical Engineering – nazwisko i imię Uczestnika konferencji

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • prezentowane prace zostaną opublikowane w wydawnictwie Springer,
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • wyżywienie: lunch, przerwa kawowa, kolacja (w tym uroczysta kolacja),

Opłata nie obejmuje zakwaterowania.