Rada programowa 2016

Rada Programowa:

 1. Jarosław Bułka – Silvermedia Sp. z o.o.
 2. Jerzy Cieplak – BHH Mikromed Sp. z o.o.
 3. Michał Charkiewicz – ChM Sp. z o.o.
 4. Jarosław Derejczyk – NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II
 5. Stanisław Dyląg – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 6. Andreas Glenz – PREVAC Sp. z o.o.
 7. Rob Ijff – Philips Research
 8. Jarosław Lange – Philips Health Systems Poland
 9. Iwona Łobejko – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
 10. Henryk Noga – Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.
 11. Hans Notenboom – Philips Healthcare
 12. Mariusz Nowak – Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
 13. Zbigniew Pilecki – Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
 14. Jerzy Pieniążek – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
 15. Wiesław Rycerski – Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
 16. Jan Sarna – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z Religi
 17. Wojciech Wajda – Wasko S.A
 18. Kors van Wyngaarden – Philips Healthcare
 19. Edgar van Zoelen – Healthcare Transformation Services, Philips