Komitet Organizacyjny 2016

KOMITET ORGANIZACYJNY:

PRZEWODNICZĄCY:  prof. Marcin Kaczmarek

SEKRETARZ: dr inż. Wojciech Kajzer

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Magdalena Antonowicz
Maria Bieńkowska
Michał Burkacki
Miłosz Chrzan
Stanisław Franiel
Magdalena Grygiel-Pradelok
Agnieszka Hyla
Aleksandra Juraszczyk
Jan Juszczyk
Anita Kajzer
Michał Kręcichwost
Przemysław Kurtyka
Justyna Majewska
Damian Nakonieczny
Katarzyna Nowakowska
Marta Sobkowiak
Agata Sambok-Kiełbowicz
Sławomir Suchoń
Janusz Szewczenko
Anna Tamulewicz
Witold Walke
Wojciech Wolański