Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:
Agata Guzik-Kopyto – Politechnika Śląska

Sekretarz:
Wojciech Kajzer – Politechnika Śląska

Członkowie:
Magdalena Antonowicz – Politechnika Śląska
Dominika Orszulik-Baron – American Heart of Poland SA
Marta Biesok – Politechnika Śląska
Miłosz Chrzan – Politechnika Śląska
Aneta Danecka – Politechnika Śląska
Agnieszka Dubiel – Politechnika Śląska
Stanisław Franiel – Politechnika Śląska
Grzegorz Gruszka – Politechnika Śląska
Kamil Joszko – Politechnika Śląska
Aleksandra Juraszczyk – Politechnika Śląska
Anna Mańka – Politechnika Śląska
Katarzyna Nowakowska-Lipiec – Politechnika Śląska
Natalia Piaseczna – Politechnika Śląska
Marek Ples – Politechnika Śląska
Agata Sambok-Kiełbowicz – Politechnika Śląska
Szymon Sieciński – Politechnika Śląska
Marta Sobkowiak-Pilorz – Politechnika Śląska
Marcin Szczyrba – American Heart of Poland SA
Anna Taratuta – Politechnika Śląska
Agata Wijata – Politechnika Śląska