Informacje

IB_AHP


IiBE’2020

„Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2020” (www.iibe.pl)
8-9.10.2020 r.


Konferencja odbędzie się w formie telekonferencji

IiBE’2020

Tematyka konferencji:


 • Analiza obrazów biomedycznych

 • Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

 • Bioinformatyka

 • Komputerowe wspomaganie terapii medycznej

 • Telemedycyna

 • Biomechanika

 • Biomechatronika

 • Inżynieria rehabilitacji • Fizykodiagnostyka i fizjoterapia

 • Inżynieria biomateriałów

 • Inżynieria powierzchni biomateriałów

 • Implanty w chirurgii kostnej i małoinwazyjnej

 • Materiały i techniki w protetyce stomatologicznej

 • Inżynieria tkankowa

 • Materiały biomorficzne

Obowiązujące języki:

 • polski
 • angielski

Terminy:

 • termin rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji (www.iibe.pl):
  • dla osób zgłaszających pracę – 23.09.2020
  • dla osób nie zgłaszających pracy – 30.09.2020
 • termin nadsyłania jednostronicowych streszczeń prac w języku angielskim – 23.09.2020
 • termin nadsyłania 8 stronicowych prac w języku angielskim (instrukcja dla Autorów – www.iibe.pl) – 30.11.2020
 • termin akceptacji nadesłanych prac – 5.02.2021
 • termin dokonywania opłat dla autorów zaakceptowanych prac – 26.02.2021

 

Koszt uczestnictwa:

 • opłata za zaakceptowaną pracę do druku w wydawnictwie Springer – 600 zł
 • opłata konferencyjna od osoby nie zgłaszającej artykułu – udział bezpłatny

Opłatę należy wpłacić na konto Politechniki Śląskiej:
ING Bank Śląski SA Oddział Gliwice 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

W tytule przelewu należy wpisać: Innovations in Biomedical Engineering – nazwisko i imię Uczestnika konferencji