Rada Programowa

Rada Programowa:

 1. Jarosław Bułka – Silvermedia Sp. z o.o.
 2. Jerzy Cieplak – BHH Mikromed Sp. z o.o.
 3. Michał Charkiewicz – ChM Sp. z o.o.
 4. Jarosław Derejczyk – NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II
 5. Tadeusz Donocik – Regionalna Izba Gospodarcza
 6. Stanisław Dyląg – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 7. Andreas Glenz – PREVAC Sp. z o.o.
 8. Iwona Łobejko – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
 9. Henryk Noga – Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.
 10. Mariusz Nowak – Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
 11. Zbigniew Pilecki – Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
 12. Jerzy Pieniążek – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
 13. Artur Pollak – APA Group
 14. Wiesław Rycerski – Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
 15. Jan Sarna – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z Religi
 16. Tadeusz Topór-Kamiński – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 17. Wojciech Wajda – Wasko S.A