Konferencja 2015

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję Naukową „Innovations in Biomedical Engineering 2016” poprzez formularz rejestracyjny, który znajdziecie Państwo na stronie www.IiBE.pl

Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo!

Informuję, że aktualnie trwają przygotowania do Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical Engineering – IBE’2016” organizowanej przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, która odbędzie się w dniach 13 ÷ 15.10.2016 r. w hotelu „Diament” w Zabrzu. Inicjatywa ta stanowi kontynuację, w zmienionej formule, konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, której cztery edycje miały miejsce w latach 2012 ÷ 2015. Zmiana ta wynika z zamiaru nadania konferencji charakteru naukowego. Skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej i będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie. W ramach konferencji przewidziana jest również prezentacja i wystawa najnowszych rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie inżynierii biomedycznej opracowanych w ośrodkach naukowo-badawczych oraz firmach stanowiących technologiczne zaplecze ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce zamieszczone.

 

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

„Tylko pokorna współpraca inżynierów i lekarzy może być źródłem sukcesu w postaci nowych technologii poprawiających jakość leczenia w medycynie”

Prof. Marian Zembala

PODZIĘKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Szanowni Państwo

W imieniu Organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom za tak liczny i aktywny udział w IV Konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Wydarzenie to zgromadziło ponad 400 Uczestników, w tym wielu znakomitych gości, instytucji naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów i uczniów szkół średnich. Tegoroczna konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną jej Uczestników. Pragnę również podziękować za udział w organizacji konferencji: Honorowym Patronom, Radzie Programowej i Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji oraz Sponsorom. Zapraszam już na kolejną V Konferencję „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

List od Ministra Zdrowia Mariana Zembali:

autor strony: Wodarski Piotr e-mail: Piotr.Wodarski@polsl.pl