Konferencja 2015

Szanowni Państwo!

Informuję, że aktualnie trwają przygotowania do Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical Engineering – IBE’2016” organizowanej przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, która odbędzie się w dniach 13 ÷ 15.10.2016 r. w hotelu „Diament” w Zabrzu. Inicjatywa ta stanowi kontynuację, w zmienionej formule, konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, której cztery edycje miały miejsce w latach 2012 ÷ 2015. Zmiana ta wynika z zamiaru nadania konferencji charakteru naukowego. Skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej i będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie. W ramach konferencji przewidziana jest również prezentacja i wystawa najnowszych rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie inżynierii biomedycznej opracowanych w ośrodkach naukowo-badawczych oraz firmach stanowiących technologiczne zaplecze ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce zamieszczone.

 

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

„Tylko pokorna współpraca inżynierów i lekarzy może być źródłem sukcesu w postaci nowych technologii poprawiających jakość leczenia w medycynie”

Prof. Marian Zembala

PODZIĘKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Szanowni Państwo

W imieniu Organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom za tak liczny i aktywny udział w IV Konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Wydarzenie to zgromadziło ponad 400 Uczestników, w tym wielu znakomitych gości, instytucji naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów i uczniów szkół średnich. Tegoroczna konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną jej Uczestników. Pragnę również podziękować za udział w organizacji konferencji: Honorowym Patronom, Radzie Programowej i Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji oraz Sponsorom. Zapraszam już na kolejną V Konferencję „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

List od Ministra Zdrowia Mariana Zembali:

autor strony: Wodarski Piotr e-mail: Piotr.Wodarski@polsl.pl