Sesje specjalne

.

.

 

PIĄTEK, 17.05.2019
Sesja Specjalna

„Badania naukowe dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa sił zbrojnych – stan aktualny i wyzwania”

Przewodniczący:

Gen. bryg. Sławomir Drumowicz
Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Dyrektor Centrum Inzynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
Dziekan Wydzialu Mechanicznego Wojskowej Akademii Medycznej

SOBOTA, 18.05.2019
Sesja Specjalna na skoczni im. Adama Małysza w Wisle Malince

Sesja pod patronatem

POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO

Moderatorzy:

Apoloniusz Tajner
Prezes Polskiego Związku Narciarskiego

Prof. dr hab. Adam Zając
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Prof. dr hab. Grzegorz Juras
Prorektor ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

.

.