Informacje

.

.

 

.

.

Miejsce i czas konferencji

Opłata

Terminy


Konferencja: Advances in Applied Biomechanics odbędzie się w hotelu Stok (Wisła, ul. Jawornik 52A) w dniach 17-19.05.2019r. Zakwaterowanie wszystkich Uczestników będzie zapewnione również w hotelu Stok.


Warsztaty - warsztaty tematyczne dla studentów odbędą się w dniach 17-19.05.2019r.
w Hotelu "Stok" w Wiśle.


Opłata konferencyjna wynosi 1300zł od pracownika naukowego i doktoranta. Opłata obejmuje uczestnictwo w 2 Konferencjach: AAB i MMB . Organizację, publikację artykułów („Innovation of Engineering Biomechanics" (Springer) lub „Aktualnych Problemach Biomechaniki”), materiały konferencyjne, zakwaterowanie pełne wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.


1000zł od studenta. Opłata obejmuje uczestnictwo w 2 Konferencjach: AAB i MMB oraz uczestnictwo w warsztatach tematycznych. Organizację, publikację artykułów ("Aktualne Problemy Biomechaniki"), materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.800zł od osoby towarzyszącej. Opłata obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.Opłatę należy wpłacić na konto: PKO I Oddział w Gliwicach 61 1020 2401 0000 0902 0183 6881 Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej NIP: 526-172-36-74 z dopiskiem: Advances in Applied Biomechanics

UWAGA! W tytule przelewu należy podać nazwisko Uczestnika Konferencji
31 grudnia 2018 Termin rejestracji za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji.


15 stycznia 2019 Termin nadsyłania artykułów.


8 marca 2019 Termin dokonania opłaty konferencyjnej.

Instrukcje dla autorów

Artykuły zgodnie ze wzorem na stronie, należy przesłać za pomocą formularza.
W nazwie wysyłanego pliku, należy wpisać nazwiska autorów referatu. Przykład: Kowalski_Nowak.docx
Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane
w czasopiśmach:

„Innovation of Engineering Biomechanics” (wyd. Springer)

lub

„Aktualne Problemy Biomechaniki” (4 pkt. MNiSW).

 

Tematyka konferencji

 1. Biomechanika ogólna
 2. Biomechanika inżynierska
 3. Biomechanika sportu
 4. Biomechanika pracy
 5. Ergonomia
 6. Biomechanika kliniczna i ortopedyczna
 7. Inżynieria rehabilitacji
 8. Inżynieria biomateriałów
 9. Inżynieria dentystyczna
 10. Biomechatronika
 11. Inżynieria Biomedyzcna

Obowiązujące języki

polski, angielski.

 

Publikacja materiałów

Publikacja prac przedstawionych na Konferencji AAB + MMB po uzyskaniu pozytywnych recenzji w czasopiśmie „Innovation of Engineering Biomechanics” (wyd. Springer) lub „Aktualne Problemy Biomechaniki” (4 pkt. MNiSW).

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.mmb@gmail.com

lub pod numer telefonu:

(32) 277 74 36 Konferencja AAB

(32) 277 74 37 Konferencja MMB